was successfully added to your cart.

Succes komt immers niet naar jou, jij gaat naar succes.

E-Paper 1: Groeifases

‘’People who look at the whole picture, have the best chance of succeeding

in any endeavour” – John Maxwell

Wat is succes?

Het maakt niet uit of je bij een klein bedrijf, multinational, overheid of non-profit organisatie werkt. Je wil succes bereiken of succesvol zijn, als medewerker, manager of ondernemer.

Dat bereiken begint met geloof in jezelf en kent een begin, een eerste stap op jouw route naar succes. Succes komt immers niet naar jou, jij gaat naar succes.

Groeifases en Turbulentie

Tijdens een van mijn allereerste opdrachten als interim manager in 2003, liep ik tegen een probleem aan, waar ik maar niet de vinger achter kreeg. Een onderneming in de metaal, realiseerde groei die tegelijkertijd gepaard ging met veel interne spanningen. Mijn opdrachtgever had me gevraagd daar eens naar te kijken en te adviseren. Omdat ik er maar niet achter kwam, ging ik langs bij een goede vriend en ouwe rot in het vak. Hij vertelde me het voor mij nieuwe verhaal over de groeifases van de onderneming:

‘’Elke onderneming kent een groeipatroon, waarbij de onderneming door verschillende fasen gaat tijdens het groeiproces. De tijdsduur van elke fase staat niet vast en is sterk afhankelijk van ambitie en omstandigheden. Elke fase kent zijn specifieke kenmerken, welke veranderen naarmate de volgende fase in zicht komt.

Voor elke leider van een onderneming is het belangrijk zich te realiseren in welke groeifase zijn onderneming zich bevindt. Vooral wanneer deze ‘staat te dringen’ een nieuwe fase in te gaan. Ze loopt tegen de grenzen aan van haar organisatie en er gaat van alles mis als deze overgang niet wordt herkend.

Deze fasewisseling geeft vaak turbulentie in de organisatie. Het is voor het management belangrijk dit te onderkennen en een overgang in te bouwen, waarin iedereen zich kan instellen op de nieuwe fase.

Deze fasewisseling wordt in de praktijk vaak onderschat, waardoor er van alles (ernstig) misgaat.

Als de nieuwe fase is aangebroken, ontstaat er weer rust en daadkracht. Doelen en koers worden aangescherpt en succes is daar’’.

Het ‘kwartje viel’ bij mij en ik begreep opeens veel beter waar mijn klant en zijn onderneming mee worstelden en wat er moest gebeuren.

De 5 Groeifases

De groei en ontwikkeling van een onderneming tijdens haar bestaan, zijn weer te geven in 5  fasen. Elke fase heeft zijn specifieke kenmerken.

  1. Businessplan:  plan ontwikkelen voor het gat in de markt                     (0  – 0,5 jaar)
  2. Opstart: materialen, mensen en geld zekerstellen                                  (0,5 – 1 jaar)
  3. Productontwikkeling: 1e zeer tevreden klanten, break even                 (1, 2, … jaar)
  4. Marktontwikkeling: solide cashflow + marktaandeel                               (2, 3, … jaar)
  5. Innovatie: klanten omarmen innovaties + stabiele  winstgevendheid   (4, 5, … jaar)

Sommige ondernemingen verkeren om allerlei redenen langer in een fase. Enkele komen zelfs niet verder, maar weten toch een prima boterham te verdienen. Ook dat is mogelijk.

Vanuit de laatste 5e fase, bouwt de onderneming op basis van de solide kern verder aan de ontwikkeling van nieuwe innovaties, haar product assortiment en nieuwe markten.

Proactief: sterk & zwak herkennen

Naast de specifieke kenmerken kun je per fase enkele algemene sterke en zwakke kanten benoemen. Management en medewerkers kunnen deze, met behulp van bovenstaande grafiek, herkennen en er naar beslissen en handelen. (Tijdens de businessplan fase is er nog geen sprake van een organisatie met sterke of zwakke punten).

Groeifase
Sterk
Zwak

 

1. Business Plan
2. Opstart Doelgerichtheid Onoverzichtelijk
  Slagvaardigheid In efficiency
  Flexibiliteit
3. Productontwikkeling Kleine gespecialiseerde teams Intrede bureaucratie
 
4. Marktontwikkeling Professionaliteit Koninkrijkjes
  Doelmatigheid Interne spanningen
 
5. Innovatie Resultaatgerichtheid Los zand
  Ondernemerschap Verstikkende bureaucratie

5 Groeifase tips die jouw bedrijf laten groeien

Zo weet je waar je op kunt letten, waardoor je kansen op succes toenemen.

  1. KLANTEN: Zit zo veel mogelijk met je klanten en partners aan tafel.

De beste feedback over je producten en hoe het gaat, komt bij hen vandaan. Bespreek je visie, ideeën over de markt, trends en je innovatieve plannen dan ook vaak met ze.

  1. TEAM: Zorg voor gelukkige medewerkers

Succesvolle ondernemingen hebben een ding gemeen: gelukkige medewerkers. Geef ze verantwoordelijkheid en laat ze fouten maken. Dit leidt tot geluk en waardering

  1. FOCUS: Herken de specifieke uitdagingen van jouw groeifase.

Door deze te herkennen neme je betere beslissingen en stappen met meer rust en vertrouwen. Dat zorgt voor focus voor jou en je team en voorkomt onnodige avonturen die veel geld kosten.

  1. FLEXIBITEIT: Bouw verandercapaciteit en – snelheid in.

De nieuwe economische omstandigheden vereisen een grote mate van alertheid en flexibiliteit van elke onderneming. Blijf luisteren naar de markt en pas je producten en processen hier continu op aan.

  1. TOEKOMST: Vergroot je kans op succes.

Werk dagelijks aan zeer tevreden medewerkers, klanten en focus op de uitdagingen in de fase waarin jij zit. Zij vormen de basis voor de succesvolle route en vergroten je kansen op lange termijn groei.

Dit was het eerste e-paper in de reeks van E-papers over BusinessScore en de route naar succes voor elke ondernemer; (alle delen zijn hier te vinden) gebaseerd op het Business Score Manifesto. 

Robert van Laren – Business ScoreRobert van Laren

Robert van Laren

About Robert van Laren

Leave a Reply

Robert van Laren BusinessScore
Goed dat u de eerste stap naar optimale groei wilt zetten. Laat uw gegevens achter om zo snel mogelijk te starten met BusinessScore.