was successfully added to your cart.
Category

Expert Papers

Expert-Paper: Echt tijd & geld besparen

By | Expert Papers | No Comments

Met deze eerste in de serie Expert-Papers zullen specifieke experts hun verworven inzichten op hun route met fouten, successen en ervaringen delen. Dit keer een expert interview met een van Business Score partners, Erik van Peursem, van Taxperience BV over de nieuwe werkkostenregeling.

Werkkostenregeling. Waarom juist dit onderwerp Erik? 

‘’In de eerste plaats omdat de bestaande regeling voor werkgevers erg ingewikkeld is en lastig bij te houden, laat staan te controleren. De nieuwe regeling zou het een stuk simpeler moeten maken, de praktijk leert anders. Er mag nog steeds veel vergoed en verstrekt worden, zolang het maar onder de drempelbedragen blijft. Het is van belang de spelregels slim toe te passen.
Daarnaast raakt het velen in de onderneming en gaat het vaak om veel geld.

De nieuwe regeling gaat al in per 1 januari 2015, waardoor er haast ontstaat om alles in arbeidsvoorwaarden, administraties en systemen op tijd aangepast te krijgen’’.

Hoe pak je dan zoiets aan in slechts 12 maanden tijd?

‘’Wij hebben het net bij een relatie in de foodbranche afgerond en ik zal je kort de stappen beschrijven:
Stap 1. Inventariseren van de bestaande vergoedingen, verstrekkingen en verworven rechten.
Hoe zien de arbeidsvoorwaarden er uit? Zijn er eerder afspraken met de Belastingdienst over gemaakt etc.?
Stap 2. Financiële impact analyse. Van de bestaande 29 regelingen hebben we in kaart gebracht welke bij deze klant voorkwamen. Dan kun je daarna bepalen wat het gevolg is als de nieuwe regeling wordt ingevoerd. Omdat het alles bij elkaar veel en vaak complex is hebben we zelf een ‘WKR-tool’ ontwikkeld.
Stap 3. Aanpassen arbeidsvoorwaarden. Je zult de bestaande voorwaarden ‘WKR-proof’ moeten maken. Dat kan soms uitpakken in een gunstiger beloningsbeleid, zonder dat dit tot extra kosten voor de werkgever leidt.
Stap 4. Implementatie. Je kunt je voorstellen dat er in de financiële -, loonadministratie en systemen ook het een ander moet worden aangepast. Denk alleen maar eens aan de BTW die meegenomen moet worden in vergoedingen en verstrekkingen.
Stap 5. Voorlichting en draagvlak. Draagvlak bij werknemers hebben we in twee delen gesplitst. Als eerste een memo verspreid met de wijzigingen beschreven en toegelicht. Daarna een sessie waarbij we dit hebben toegelicht met een presentatie en iedereen vragen kon stelen.Stap 6. Monitoring. Samen met onze klant evalueren we de implementatie regelmatig. Vooral tegen het eind van elk kalender jaar en bij nieuwe regelgeving.

Wat zijn je belangrijkste 5 Tips in deze? 

1. “BEREID HET TRAJECT GOED VOOR” Zoals je hebt kunnen lezen, valt het inventariseren, berekenen, aanpassen en implementeren ons toch ook iedere keer weer tegen. Met een goedevoorbereiding en één die je ook op tijd start, kun je veel tijdwinst boeken.
2. “GEBRUIK VASTE MODELLEN & VRAGENLIJSTEN” Ook wij zijn net mensen en kunnen niet alles uit het hoofd of bijhouden. Daarom hebben wij in de loop van de jaren zelf tools, vragenlijsten en modellen ontwikkeld die ons helpen niets te vergeten.
3. “BETREK EN INFORMEER DE ONDERNEMINGSRAAD EN PERSONEELSZAKEN TIJDIG & GOED” We verkijken ons iedere keer op de hoeveelheid die tijd die nodig is, om dat goed te doen en tot overeenstemming met ondernemingsraad en personeelszaken te komen.
4. “RAADPLEEG EEN ARBEIDSJURIST” Voor de begeleiding van het traject is een gespecialiseerd jurist van waarde, omdat je vanwege de vele bomen vaak het bos op dat terrein niet meer ziet.
5. “BEGIN OP TIJD EN BEDENK ..” Het is toch iedere keer weer meer werk dan je denkt. Veel bedrijven denken dat het aantal personeelsvergoedingen en personeelsverstrekkingen bij hen beperkt is. Naar onze ervaring blijken er ongedacht en onverwacht toch veel regelingen voor werknemers te bestaan.
“Volg deze tips, dan bespaar je niet alleen tijd maar ben je vooral op tijd klaar”, aldus Erik.

”Dank voor het interview en je waardevolle tips, Erik!”  

Nuttige dingen gelezen? Stuur dan deze content door naar iemand die er wat aan zou kunnen hebben of neem contact op met BusinessScore om te kijken hoe jouw bedrijf de Optimale Groei kan bereiken, mogelijk in samnwerking met Taxperience.

Neem snel contact met ons op!

Robert van Laren BusinessScore
Goed dat u de eerste stap naar optimale groei wilt zetten. Laat uw gegevens achter om zo snel mogelijk te starten met BusinessScore.